You are here

Koostage rühmatöös om kursusetööna loodud õpisüsteemi formatiivse evalvatsiooni plaan, mis määralteb hindamismeetodid ja vahendid Kirkpatrick'u esimesel ja teisel tasemel (reaktsioon ja õppimine). 

802 views (0 today)
0 likes
Due Date: 
13/12/2014

Published:

Sat, 12/13/2014 - 12:01

Assigned by: