Lühikirjeldus

Haridustehnoloogia magistriõppe kohustuslik kursus. Kursuse eesmärgiks on veebipõhiste kursuste arendamise pedagoogiliste ja haridustehnoloogiliste meetodite tutvustamine, õppedisaini teooria ja praktika integreeritud käsitluse pakkumine ning õppedisaini alaste praktiliste pädevuste kujundamine. Kursus aitab kujundada valmisoleku õppedisaini projekti teostamiseks ja on sisendiks kursusele Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon.

Aine eesmärk

Kursuse eesmärgiks on veebipõhiste kursuste arendamise pedagoogiliste ja haridustehnoloogiliste meetodite tutvustamine, õppedisaini teooria ja praktika integreeritud käsitluse pakkumine ning õppedisaini alaste praktiliste pädevuste kujundamine. Kursus annab praktilised teadmised õppedisaini projekti teostamiseks ja on sisendiks kursusele Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon.

Õpiväljundid

Kursuse edukalt läbinud üliõpilane oskab:

 • kirjeldada peamisi õppedisaini mudeleid (ADDIE, Dick&Carey mudel, Reigeluth'i ISD mudel, Merrienboer'i 4C/ID, Merrill'i Pebble-in-the-Pond) ja selgitada nendevahelisi erinevusi
 • loetleda ja rakendada õppedisaini protsessis viit esmast printsiipi (Merrill)
 • analüüsida sihtrühma vajadusi, valida elulise konteksti ja probleemipüstituse õppedisaini lähtekohaks
 • analüüsida õpetatavat ainevaldkonda mõistekaartide ja tegumianalüüsi meetodeid kasutades, sõnastada õpieesmärke ja õpiväljundeid
 • koostada õppeprotsessi osistena õpiobjekte 
 • valida sihtrühmale ja ainevaldkonnale sobivad õpistrateegiad ja taktikad
 • koostada õpidisaini diagrammi IMS LD kujul 
 • kujundada õppedisaini eskiisile vastava veebipõhise õpikeskkonna, e-kursuse või õppevahendi prototüübi
 • koostada õppedisaini lahenduse evalvatsiooni kava

Hindamismeetod

Eksam. Hinne moodustub kolmest komponendist:

 • Seminarides osalemine ja refleksioon blogis: 20%
 • Üks rühmatöö-ülesanne: 20%
 • Kolm individuaalset ülesannet: 60%

Iseseisev töö 2 EAP, rühmatöö 1 EAP, praktikumid 1 EAP. Antud kursuse raames saavad osalejad ülevaate veebipõhise kursuse kavandamise protsessist kaasaegsete õppimisteooriate taustal. Rühmatöö-projekti raames läbitakse praktiliste ülesannete kaudu kursuse disaini neli faasi: vajaduste analüüs, õppesisu valik ja struktureerimine, õpikeskkonna ja õppematerjalide arendamine ning kursuse prototüübi formatiivne evalvatsioon.

Ülesanded (Kokku: 6)

Prototüüp

Õppestrateegia

Õpiväljundid

Ajaveeb (Kokku: 24)

Reflektsioon november

Postitus / Ainar Prääm / 20/11/2017

2. loengu reflektsioon

Postitus / Kaia Kallaste / 28/10/2017

1. loengu reflektsioon

Postitus / Kaia Kallaste / 28/10/2017

Failid (Kokku: 4)

Õppematerjalid (Kokku: 1)

Artiklid lugemiseks

Text / Mart Laanpere / Vaatamisi:355 / Meeldimisi:0
945 vaatamist (10 täna)
0 meeldimist
Active group

Ülikool

Tallinna Ülikool

Õppeaine kood

IFI7051.DT

IFI7051.DT Õppedisaini alused 2017 liikmed

Anne-Mari Rebane
Catlyn Kirna
Helen Tuusti
Kristel Kriisa
Margit Ojaots
Keit Kasvandik
Sille Paas
Liis Viin
Airi Aavik
Ainar Prääm
Kaia Kallaste
Karin Milinevitš
Katre Raudmäe
Melika Kindel
Krista Kõlli-Raud
Kristo Siig
Lilit Vuntus
Marilyn Võsu
Mart Laanpere
Martin Männik
Merike Saar
MK
Peep Randviir
Rille Jüriado