Lühikirjeldus

Tehnoloogiast inspireeritud innovatsiooni juhtimine organisatsiooni tasandil - teooriad, mudelid, näited, analüüs

Aine eesmärk

Tutvustada kaasaegseid teoreetilisi käsitlusi ja parimaid praktikaid digi-innovatsiooni juhtimises organisatsiooni tasandil.

Õpiväljundid

Kursuse edukalt läbinud üliõpilane:

- Selgitab innovatsiooni käsitlusi, põhimõisteid, mudeleid

- Analüüsib Eesti ja EL digi-innovatsioonipoliitika raamdokumente, strateegiaid ja programme

- Uurib organisatsiooni innovatsiooniküpsust ja digi-innovatsiooni omaksvõttu organisatsioonis

- Koostab organisatsiooni digi-innovatsiooni strateegia

- Analüüsib organisatsiooni digi-innovatsiooni portfooliot ja intellektuaalomandi kaitset

Hindamismeetod

Hindeline eksam, mille punktisummast moodustab iseseisev individuaalne töö 50% ja rühmaprojekt 50%. 

Innovatsiooni mõiste ja liigid. Põhimõisted ja mudelid.  Digi-innovatsioonipoliitika Eestis ja Euroopa Liidus: strateegiad, raportid, programmid, toetused. Teadus ja digi-innovatsioon. Loovus, ideed ja disainmõtlemine digi-innovatsiooni lähtekohana. Innovatsiooni omaksvõtt ja levik organisatsioonis. Organisatsiooni innovatsiooniküpsus ja selle hindamine. Õppiv organisatsioon, teadmusloome, tehnosiire, elulaborid. Organisatsiooni digi-innovatsioonistrateegia ja selle teostamine. Innovatsiooniportfoolio haldamine. Intellektuaalomandi kaitse. Innovatsiooniaudit.

Neli kontaktpäeva (loeng+seminar+praktikum) kombineeritud veebipõhise õppega (arutelud, rühmatööd ja individuaalülesanded Moodle keskkonnas)

Ülesanded (Kokku: 4)

Innovatsioonimudelid

Failid (Kokku: 5)

3.Innovatsioonimudelid

2.Innovatsioonipoliitikad

2.Innovatsioonipoliitikad

Ajaveeb (Kokku: 75)

Innovatsioonitehnoloogiad 3. loeng

Postitus / Rille Jüriado / 21/11/2017

3. loengu reflektsioon

Postitus / Ulla Moks / 21/11/2017

3. loengu reflektsioon

Postitus / Airi Aavik / 19/11/2017

Arutelu (Kokku: 2)

Grupi moodustamine

Kerli Hallik / 23/09/2017 / 1 answer
2163 vaatamist (10 täna)
4 meeldimist
Active group

Ülikool

Tallinna Ülikool

Õppeaine kood

IFI7055.DT

IFI7055.DT Innovatsioonitehnoloogiad 2017 liikmed

Anne Tiits
Ave Lausing
Ave Sarõtšev
Catlyn Kirna
Eliise Lass
Helen Tuusti
Maria Savina
Kristel Kriisa
Margit Ojaots
Keit Kasvandik
Kerttu Sepp
Anne-Mai Saar
Margit Sondberg
Sille Paas
Liis Viin
Cristina Kaska
Airi Aavik
Anu Männisalu
Jaana Varis
Kristina Lee
Ainar Prääm
Janne Jakobson
Kadi Kukk
Kaia Kallaste
Karin Milinevitš
Katre Raudmäe
Kerli Hallik
Melika Kindel
Katariina Linde
Krista Kõlli-Raud
Kristi Hints
Kristo Siig
Külli Solo
Liia Suup
Lilit Vuntus
Mart Laanpere
Merike Saar
MK
Natalja Jakovleva
Peep Randviir
Piret Reinsalu
Raige Ifrad
Riina Hiob
Riinu Ott
Rille Jüriado
Sigrid Võsa
Tuuli Tomson
Ulla Moks