Aine eesmärk

Luua võimalused tutvuda meeskonnatöö teoreetiliste käsitlustega ja meeskonnatöö rakendamise võimalustega koolieeses lasteasutuses.

Õpiväljundid

Üliõpilane:

  • tunneb meeskonnatöö võimalusi õpikeskkonna kujundamisel;

  • juhib grupi arengut, arvestades grupi arengufaase;

  • märkab konflikti tekkimise võimalust ja tegutseb vastavalt olukorrale;
  • arendab õppijate õpi- ja sotsiaalseid oskusi, kasutades rühmapõhiseid ja individuaalseid õppevorme;
  • märkab kolleegi edusamme ja tunnustab teda.

Hindamismeetod

Arvestus

Meeskond ja meeskonnatöö; meeskonna areng ja arenguetapid; meeskonnarollid; meeskonna arendamine. Meeskond ja õppimine; rühmapõhised ja individuaalsed õppevormid. Grupi areng ja arengufaasid. Konfliktid ja konfliktide lahendamine. Meekonnatöö koolieelses lasteasutuses; meeskonnatöö tasandid - lasteasutuse ja rühma meeskond, meeskonnatööd soodustavad ja takistavad tegurid, meeskonnatööd toetavad juhtimismeetodid, meeskonnatöö lasteasutuse töökorralduse mudelite alusena. Meekonnatöö tulemuslikkuse hindamine lasteasutuses.
119 vaatamist (2 täna)
0 meeldimist
Active group

Ülikool

Tallinna Ülikool

Õppeaine kood

KAA7035.HR

Meeskonnatöö koolieelses lasteasutuses 2017/2018 liikmed

Kairi Aavere
Britta Reinumäe
Gerda Ruberg
Liisi Rajamäe
Jana Süving
Jana Tammistu
Kätlin Telvik
Ketter Leinus
Kristiina Remmel
Lilit Kadarpik
Liisa Ojapõld
Maire Smirnov
Kertu Mellikov
Natalja Gusjuk
Pille-Riin Käärid
Liisi Rajamäe
Signe Tera
Silvi Suur