Leida andmebaaside abil 8 enda magistritöö teemaga seotud teaduslikku artiklit, milles kasutatakse erinevaid uurimismeetodeid so kvalitatiivseid, kvantitatiivseid või kombineeritud meetodeid.

Tutvuda nendega (lugeda läbi annotatsioonid või uuringute kokkuvõtted) ning valida nende hulgast 1  kvalitatiivset uuringudisaini kasutav artikkel, mis lugeda põhjalikult läbi. Koostada 300-400 sõnaline kokkuvõte (uurimisküsimused, meetodid, peamised tulemused)  kvalitatiivse artikli kohta (tähtaeg 16.11.2018)