Iseseisev töö - probeleemipüstitus

Järgmiseks korraks palun esita kirjalikult oma uurimuse probleemipüstitus (sisuliselt sissejuhatus ehk miks on seda teemat oluline uurida, mida selle kohta on juba teada ning mis on see küsimus, millele sina keskendud). Selleks tutvu üliõpilastööde juhendiga ning abiks võiks olla ka allpool toodud magistritööde lugemine.

Ära unusta teaduskirjanduse lugemist, sest see on aluseks ka probleemi sõnastamisel ning järgneva teoreetilise osa koostamisel. Samavõrd oluline on oma ideede ja plaanide kooskõlastamine juhendajaga.

Liisu Jallai (2018).  Number Talks metoodika võimalused arvutaju arendamisel 10.klassi matemaatikas

Kristiina Heinoja (2018). 6.-9. klasside õpilaste võimekususkumuste seos õpimotivatsiooni ja õpitulemustega matemaatikas Tallinna Prantsuse lütseumi näitel

Kreet Piiriselg (2018). Õpilaste eneseregulatsiooni toetamine paindliku klassiruumi kujunduse abil. Tegevusuuring

Mari-Liis Jaanson (2015). Põhikooli õpilaste õpiarusaamad ning nende seosed tunnis kasutatavate õppemeetoditega ajalooõpetuse näitel

Annika Oja (2015). Õpetaja õpetamispraktikate seos õpilaste kaasatusega tunnitegevustes

Berit Vari (2014). Empaatiline ja suunav kuulamine mentorlusprotsessis toetamas algaja õpetaja sotsialiseerumist (Kutseaastat läbivate õpetajate näitel)

 

 

193 views (0 today)

Due date

11/11/2019

Created date

3/10/2019