KAI6013.HR Õppimine ja areng - päevaõpe (KAKLI-1, KAKLI-2, Y16-Ped_alused-2) 2017

Primary tabs

  • Info
  • Tasks

Excerpt

Kursusel keskendutakse õppimise kontekstis oluliste üldiste neurobioloogiliste üldprintsiipide tundmaõppimisele. Käsitletakse aju funktsioonide arengu ja küpsemise põhimõtteid ning aju arengu seaduspärasustest tulenevaid erinevusi eelkooliealiste, teismeliste ja täiskasvanud õppijate õppimisprotsessis. Muu hulgas keskendutakse taju, tähelepanu, mälu, mõtlemise ja täidesaatvate funktsioonide rolli mõistmisele õppimisel ja õpetamisel ning peamiste motivatsiooniteooriate tundmaõppimisele.