Kirjalik seminaritöö

Seminaritöö enda valitud teemal.

Seminaritöö on iseseisev, kirjalik, analüütiline töö pikkusega minim 15  standardlehekülge (NTR 12, reavahe 1,5). Toetuda tuleb usaldusväärsetele allikatele, sh kutsehariduse ja tööturu statistilistele andmetele (HTM, Statistikaameti kodulehtedel kättesaadavad),  eelnevatele uuringutele, (strateegilistele) dokumentidele, jm kirjandusele.  

288 views (1 today)

Due date

22/3/2019

Created date

15/2/2019