Kursuse arvestuslik töö

Esitada ülevaade töö struktuurist, mis hõlmab ülevaadet töö esialgsest sisukorrast, koos alapeatükkide esmaste mustanditega, kust tuleb välja teie lugemus, ülevaade metoodikast (planeeritud valim, protseduur, instrumendid) ning kirjanduse nimekiri.

 

Palun järgige töö koostamisel magistritöö struktuuri - töö tiitelleht, sissejuhatus (probleemipüstitus, eesmärk, küsimused), sisukord, alapeatükkide ülevaadete mustand, planeeritav uurimistöö metoodika, kirjanduse nimekiri.

174 views (0 today)

Due date

20/1/2020

Created date

14/11/2019

Author