Prototüüp

You are here

Koostage rühmatöös eelnevatele rühma- ja individuaalsete kodutöödele tuginedes oma õpisüsteemi prototüüp. Prototüüp koosneb üldjuhul kahest osast: valitud e-õppekeskkond (nt. mõni õpihaldussüsteem, sisuhaldussüsteem või PLE) ja õppematerjalid selle sees. Õppematerjalid soovitan koostada kas õpiobjektidena või sisupaketina (SCORM või CommonCartridge) ka juhul kui oma e-õppekeskkonnas neid lihtsalt veebilehtedena esitate. Soovitan kasutada õppematerjalide loomiseks IMS spetsifikatsioone toetavat autorsüsteemi (nt. eXe, CourseLab, Xerte, MyUdutu, SoftChalk  vms). 

1276 views (2 today)
0 likes
Due Date: 
11/1/2015

Published:

Wed, 12/03/2014 - 18:47

Assigned by: