Töö struktuur (esialgne sisukord)

Esitada ülevaade töö struktuurist, mis hõlmab ülevaadet töö esialgsest sisukorrast, koos alapeatükkide esmaste mustanditega, kust tuleb välja teie lugemus ning kirjanduse nimekiri. 

 

Palun järgige töö koostamisel magistritöö struktuuri (töö tiitelleht, sissejuhatus (probleemipüstitus, eesmärk, küsimused), sisukord, alapeatükkide ülevaadete mustandid, kasutatud kirjanduse nimekiri.

164 views (0 today)

Due date

12/12/2019

Created date

14/11/2019

Author