Siit leiate mõne tunni videod vaatlusülesannete tegemiseks kellel puudub võimalus tunde vaadelda või kelle praktikakool on liialt spetsiifiline.

Tegemist on mõlemal juhul erinevates Eesti paigus olevate koolidega (2 esimest venekeelsed) ning täiesti tavaliste tundidega (ei ole vaatluse jaoks spetsiaalselt filmitud eksperttundidega vms). 

Tund 1: https://drive.google.com/file/d/1FfbsT_wJElIAOCyRUbNPctqBIHbg8GvW/view?usp=sharing

Tund 2: https://drive.google.com/file/d/1BO_qq9yK-vqWgQ83CybOuLiCPl6q5OJs/view?usp=sharing 

Tund 3: https://www.youtube.com/watch?v=VdimWs-RfSQ