Evalvatsiooni plaan

You are here

Koostage rühmatöös om kursusetööna loodud õpisüsteemi formatiivse evalvatsiooni plaan, mis määralteb hindamismeetodid ja vahendid Kirkpatrick'u esimesel ja teisel tasemel (reaktsioon ja õppimine). 

948 views (0 today)
0 likes
Due Date: 
13/12/2014

Published:

Sat, 12/13/2014 - 12:01

Assigned by: