Evalvatsiooni plaan

Koostage rühmatöös om kursusetööna loodud õpisüsteemi formatiivse evalvatsiooni plaan, mis määralteb hindamismeetodid ja vahendid Kirkpatrick'u esimesel ja teisel tasemel (reaktsioon ja õppimine). 

1187 views (0 today)

Due date

13/12/2014

Created date

13/12/2014

Author