Allikad - kvantitatiivne artikkel

Leida andmebaaside abil 8 enda magistritöö teemaga seotud teaduslikku artiklit, milles kasutatakse erinevaid uurimismeetodeid so kvalitatiivseid, kvantitatiivseid või kombineeritud meetodeid.

Tutvuda nendega (lugeda läbi annotatsioonid või uuringute kokkuvõtted) ning valida nende hulgast 1 kvantitatiivset uuringudisaini kasutav artikkel, mis lugeda põhjalikult läbi. Koostada 300-400 sõnaline kokkuvõte (uurimisküsimused, meetodid, peamised tulemused) kvantitatiivse artikli kohta (tähtaeg 16.10.2018)