Kontakt

eDidaktikumi ajaveeb - blog.edidaktikum.ee

Ettepanekute, probleemide ning küsimuste korral palun võtta ühendust: 

Priit Tammets, tammets@tlu.ee, +372 640 9355

 

 

Partnerid

Partnerid

Toetab

 

Eduko ja ESF

 

E-didaktikumi arendust toetas Euroopa Liit, Euroopa Sotsiaalfond haridusteaduse ja õpetajakoolituse arendamise programmi Eduko kaudu