Geograafia didaktika praktikum I MLG7091.LT

Peasakid

  • Info

Kokkuvõte

Didaktika kursuse raames õpitut/õpitavat praktiseeritakse reaalses koolisituatsioonis. Üliõpilane valmistab geograafia ainedidaktika kursusele toetudes ette 5 põhikooli ainealast ülesannet (praktikumiülesannet), millele saab tagasisidet õpetajalt, kaasüliõpilastelt ja õppejõult. Ülesandeid täidetakse koolikeskkonnas vastavalt individuaalsele tegevuskavale (kokkuleppel koolipoolse juhendajaga). Auditoorne töö toimub seminari vormis. Lisaks on praktiliste ülesannete sooritamine koolis.