IFI7084.DT Haridustehnoloogia koolis 2019

Peasakid

  • Info
  • Õppematerjalid

Kokkuvõte

Kontakttundidel arvutiklassis sooritatakse aktiivseid loovtegevusi nii individuaalselt kui rühmatööna. Iseseisva praktiseerimise ja iseõppimise vormis tutvutakse läbi veebipõhiste õppematerjalide, aktiivse diskussiooni ja refleksioonilesannete haridustehnoloogia õppetöös ja enesearengus kasutamise teoreetiliste seisukohtadega

Sisu

Kontakttundidel arvutiklassis sooritatakse aktiivseid loovtegevusi nii individuaalselt kui rühmatööna. Iseseisva praktiseerimise ja iseõppimise vormis tutvutakse läbi veebipõhiste õppematerjalide, aktiivse diskussiooni ja refleksioonilesannete haridustehnoloogia õppetöös ja enesearengus kasutamise teoreetiliste seisukohtadega. 

Tegevused:
Õppetöö toimub arvutiklassis 
grupp 1 S-338 10:15 - 11:45
grupp 2 12:15 - 13:45 M-217

1. kontaktpäev: 06.09.2019
Sissejuhatus kursusesse. 
Kursuse kontode loomine eDidaktikumis. Digimuutused ja selle monitoorimine koolis (digipeegel.ee) ja koolides kasutatavad digikeskkonnad: (ekool.ee, stuudium.com), digiõppevara (eKoolikott, õpik.ee, eõpik.ee) ja e-hindamine (innove.ee/oppevara-ja-metoodikad/). 

2. kontaktpäev: 20.09.2019
Digipädevused ja elukestev õppimine (koolielu.ee). Õpetaja ja õpilaste digipädevused (HITSA digipädevuste mudelid). Digipädevuste kaardistamine, portfooliod.

3. kontaktpäev: 04.10.2019
Kaasaegne õpikäsitlus ja tehnoloogia. Digitoega innovaatiliste õpitegevuste näited (lePlanner.net). Koosloomeks klassis sobivad digivahendid. 

4. kontaktpäev: 18.10.2019
 Interaktiivse uurimusliku õpitegevuse loomine oma valdkonnas.

5. kontaktpäev: 01.11.2019
Interaktiivse uurimusliku õpitegevuse loomine. Uurimust toetavad laborikeskkonnad Globises.

6. kontaktpäev: 15.11.2019
 Ainetevahelised integreeritud õpitegevused digitoel. Laiendatud õpikeskkonna loomine (Google vahendid, Eliademy.com, sotsiaalmeedia jt.). 

7. kontaktpäev: 29.11.2019
 Laiendatud õpikeskkonna ja sellega kaasneva õpikäsitluse esitlemine.

Arvestuse ajad: arvestus ja tagasiside töödele 29.11.2019
järelarvestus (veebikeskkonnas tööde esitamine ja tagasiside) 13.12.2018

Õppematerjalid (Kokku: 1)