Mõned täpsustused praktika osas ehk vastused küsimustele, mis on minuni jõudnud. Võib olla aitab see info ka teisi.

Esimesel praktikal on kõik uus ja seetõttu lisan väikeseid täpsustavaid mõtteid praktika osas.

* kui edastate oma tegevuse või tundide plaani nii mulle kui Ene Linnule, märkige juurde ka kool, kus praktikal viibite (kui salvestan/prindin tunniplaani vm välja, et seal oleks peal ka info kelle tunnid ja kus koolis need toimuvad).

* kolm õpetaja tagasiside vaatluslehte tähendab, et need peab ta tegema kirjalikult ja teie saate need lisada oma mappi. Ülejäänud tundide puhul (need 66% praktika tundidest) peab ta ikka tunnis käima ja teid vaatlema, aga tagasiside annab suuliselt (toetudes nt sellele vaatluslehele).

* Praktika dokumentatsioon. "Digitaalse" praktikamapi esitamise puhul lisage paberkandjal dokumendid skänneeritult. Kui see võimalus puudub, tooge/saatke need paberkandjal minu kätte 21.12. Lisan ka juurde, et kui teile tundub, et sooviksite praktika mappi siiski paberil esitada, siis ka seda võib teha - sel juhul kooondage see samusti ilusaks tervikuks ja tooge 21.12 ülikooli.

Koondhinnagu leht - mis tuleb pärast praktikat esitada, kuhu õpetaja paneb oma allkirjad, võtke paberkandjal kaasa praktika lõppseminari - mis toimub jaanuaris, saan need seejärel signeerida ja teile tagasi anda.

Kui on küsimusi, ikka kirjutage!

Head praktika jätku!