KAA7045.HR Lapse ning nooruki areng, arenguteooriad ja uurimismeetodid