KAE6097.HR Arvutamisraskustega õpilase toetamine, 2019/2020 sügis

Peasakid

  • Info
  • Õppematerjalid

Kokkuvõte

Arvutamisraskustega õpilase toetamise (KAE6097.HR) õppeaine grupp 2019/2020 õppeaasta sügissemestril. Õppejõud Kaja Mädamürk (kajamd@tlu.ee) ja Sirje Piht (sirje.piht@tlu.ee).

Sisu

Õppeaine eesmärgiks on anda ülevaade matemaatikaalaste raskuste olemusest ja nende ületamise võimalustest, omandada teadmisi ja oskusi õpilaste hindamiseks ja õppematerjalide koostamiseks.