KAI7005 KAMOM magistritöö seminar I

Peasakid

  • Info

Kokkuvõte

Uurimisplaanide esitamise tähtaeg 20.01.2020

Sisu

Kohtumiste ajad ja orienteeruvad teemad: 

 

12.09 Magistritöö kui uurimustöö. Kus me oleme ja mida uurime? Mis on minu uurimuse probleem ja uurimisküsimus? Kes võiks mind juhendada? (Lõputööde juhendajate kinnitamine 23.10)

03.10.2019 Täpsustame fookust - esitlused. Teoreetilise ülevaate kirjutamine. Magistritööde analüüs.

14.11.2019 teoreetilise ülevaate koostamine ja tutvustus. Uurimismetoodika täpsustamine.

12.12.2019  uurimisplaani ja esialgse kirjandusülevaat tutvustus

Kell 14.45