KAM7040.HR Õppimine ja individuaalsed erinevused 2018 HJ1

Peasakid

  • Info
  • Õppematerjalid

Kokkuvõte

Kursuse käigus keskendutakse süvendatud teadmiste omandamisele õppimisel oluliste psüühiliste protsesside kohta. Eesmärgiks on toetada süsteemse arusaama tekkimist psüühiliste protsesside olemusest, arengust ja omavahelistest seostest. Keskendutakse nii valdkonnapõhise teaduskirjanduse käsitlemisele kui ka psüühiliste protsesside rolli märkamisele ja analüüsimisele reaalelulistes õpisituatsioonides eri vanuses. Teemad, mis kursuse käigus käsitlemist leiavad, on muuhulgas järgmised: aju strukturaalne ja funktsionaalne ülesehitus, areng ja küpsemine, õppimise neuropsühholoogilised alused, tunnetusprotsessid.

Sisu

Jooksvalt täieneva kursuseprogrammi koos käsitletavate teemade ja ülesannete kirjeldustega leiate SIIT.

Õppematerjalid (Kokku: 1)