KAV7107.HR Kutsepedagoogika (2018/2019)

Peasakid

  • Info
  • Õppematerjalid

Kokkuvõte

Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid: Kutsepedagoogika kasvatusteadusliku distsipliinina, interdistsiplinaarsus. Kutsepedagoogika erinevad käsitlused. Kutsepedagoogilised ideed erinevatel ajaperioodidel. Kutsepedagoogika filosoofilised alused: Teadmiste käsitlused kutsepedagoogika kontseptsioonis, distsiplinaarsete ja situatiivsete teadmiste pedagoogiline ümberkontekstualiseerimine, teoreetilised, praktilised ja kutseteadmised. Pragmatism ja tööfilosoofia kutsepedagoogika filosoofilise alusena. Väärtused, eetika ja esteetika kutsehariduses. Kutseõppeasutuse kui organisatsiooni kultuur, väärtused: töötervishoid ja –ohutus, keskkonnasäästlikkus ja ressursside säästlik kasutamine. Õppijakeskse kutsepedagoogika dimensioonid. Kutsekasvatus ja kutseidentiteet.

Sisu

Kursuse maht on 3 EAP, 78t üliõpilase tööd (18t kontaktõpet, 60t iseseisvat tööd). Kontaktõpe toimub loengute ja seminaridena ning iseseisva tööna loeb üliõpilane kohustuslikku kirjandust, vaatleb ja analüüsib Õpetajakoolituse praktika I raames kutseõppeasutuse kui organisatsiooni väärtusi ja kutsekasvatuse aspekte õppeprotsessis, koostab kokkuvõtte ning esitab selle eDidaktikumi ülesande alla. 

Õppematerjalide lingi alt leiate kursuseprogrammi ja kohustuslikud allikad.

Head õpihuvi soovides

Lektor Reeli Liivik

reeli.liivik@tlu.ee