Refleksioon kolmapäeval

Reflekteerige täna õpitut oma blogis
Refleksiooni sügavus: 
- kirjeldamine
- arutlemine, analüüs
- süntees, loetuga/teoreetilise raamistikuga sidumine
- järeldused edasisteks tegevusteks
Helen Barrett’i refleksioonimudel: What? So what? Now what?

148 vaatamist (0 täna)

Tähtaeg

7/8/2019

Loodud

7/8/2019