KAE6097.HR Arvutamisraskustega õpilase toetamine, 2019/2020 sügis