Pedagoogilise praktika keskus

Peasakid

  • Info
  • Õppematerjalid

Kokkuvõte

Pedagoogilise praktika keskus korraldab TLÜ akadeemiliste üksuste ja üldhariduskoolide koostööd õpetajaks õppijate pedagoogilise praktika läbiviimisel ning algatab ja toetab pedagoogilise praktika alast arendustegevust.

Õppematerjalid (Kokku: 1)