KAV7108.HR Tööturg ja kutseharidus_2019 K

Peasakid

  • Info

Kokkuvõte

Peamised teemad: Majandus ja haridus: struktuurid, seosed ja teoreetilised seletused majanduse ja hariduse suhete kohta. Tööelu muutused kui väljakutse kutseharidusele Kutsehariduse ajalugu, muutused ja reformid. EL mõju kutsehariduspoliitikas Kutsehariduse korraldus. Standardid Kutsehariduse roll (tööalase) suutlikkuse kujunemisel. Oskuste ja pädevuste pakkumine ja nõudmine. Tulevikuoskused

Sisu

Õpiväljundid: 

1. Üliõpilane tunneb kutsehariduse poliitika ja institutsioonilist  korraldust, selle arengut  Eestis ning  Euroopa Liidu mõju  

2. Üliõpilane mõistab muutuva ühiskonna ja töömaailma väljakutseid kutseharidusele

3. Üliõpilane analüüsib oskuste ja pädevuste nõudmist ja pakkumist mõjutavaid tegureid, sh kutsehariduse rolli õppijate haridusliku, sotsiaalse ja tööalase mobiilsuse mõjutajana

4. Üliõpilane oskab kasutada kutsehariduse ja tööturu statistikat, uuringuid ja andmeid kutsehariduse probleemide käsitlemisel