3 teooriat - esmane kokkupuude

Kommentaarid

Grete Arro

Sisestas Grete Arro, R, 02/15/2019 - 12:49

1) Carol Dwecki TED-talk „The power of believing that you can improve“
https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_ca... - 1
2) RSA animatsioon Carol Dwecki teooria põhjal „How to help every child fulfil their potential“ - 2
https://www.youtube.com/watch?v=Yl9TVbAal5s
3) Eduardo Briceno TED-talk „How to get better at the things you care about?“ https://www.ted.com/talks/eduardo_briceno_how_to_get_better_at_the_thing... - 4
4) Tom Bilyeu intervjuu Edward Deci’ga InsideQuest #30 „Generate intrinsic motivation“
https://www.youtube.com/watch?v=s_CFlfg00sY - 3

Grete Arro

Sisestas Grete Arro, R, 02/15/2019 - 12:54

Kuidas vaadata? Palun tooge välja:
- peamised sõnumid ja infokillud videost; milline on selle teadmise praktiline väärtus?
- peamised lihtsustused (sh väärarusaamad), mis võivad vaatajal tekkida?
- peamised vastuargumendid, mis võivad vaatajal tekkida?