Võimekususkumuste teooria

Lugupeetavad!

Palume teil lugeda läbi vähemalt üks teemaga seotud artiklitest, mille valiku leiate kursuseprogrammist ning artiklid ise failidena SIIT. Seminaris langetatud valikute kohta meeldetuletuse pildina SIIN. Kui tundub, et siiski pakuks enam huvi mõni muu, võib oma valikut ka muuta. Leppisime ka kokku, et lisaks oma valitud artiklile võiksite kõik lugeda läbi ka Yeageri ja Dwecki (2012) ülevaatliku loomuga artikli.  

Koduse tööna palume teil postitada siinse ülesande alla link oma isiklikule draividokumendile, mida saame nii vaadata kui ka soovi korral kommenteerida. Küsimusepüstitus on järgmine.

1. Valitud artikli kohta palun kirjutage lühidalt ja konkreetselt oma sõnadega: mida tehti, miks tehti, kellega tehti, kuidas tehti, mida leiti, mida see leid tähendab ja miks see oluline on? 

2. Valige oma valitud artiklist ca poole lehekülje pikkune lõik ja analüüsige seda (s.o värvige ära) magistriseminaris läbi arutatud värvikoodide alusel. Värvikoodide kohta leiate info SIIT. Proovige leida lõik, mida pole lihtne, vaid just vastupidi, võimalikult põnev meie värvikoodide alusel analüüsida.

3. Liikuge tagasi oma lühikokkuvõtte juurde ja analüüsige ka seda värvikoodide alusel, s.o. värvige ära ka oma tekst.

4. Kõige lõpuks hinnake oma lühikokkuvõtte puhul mõttes järgmiseid aspekte:

Kas ma tõlgendan autorite väiteid korrektselt?

Kas otsetsitaadid on esitatud otsetsitaatide või plagiaadina?

Kas minu järeldused tuginevad loogiliselt esitatud argumentidele?

Kas minu argumendid tuginevad korrektsetele faktidele?

Kas faktid/teadmised, millele argumenteerimisel tuginen, on usaldusväärsed? Kust ma tean?

Kas ma olen arvestanud lugeja perspektiivi (nt kas teemalt teisele liikumine on lugeja jaoks mõistetav ja põhjendatud)?

351 vaatamist (0 täna)

Tähtaeg

7/3/2019

Loodud

24/2/2019

Autor