Õppedisaini alused: Evalvatsioon

Õppedisaini aluste viimases loengus käsitlen õpisüsteemi evalvatsiooni käsitlusi, teoreetilisi lähetkohti ja meetodeid.
Presentation / Mart Laanpere / 12/12/2014 / Views: 1933 / Likes: 0

Õppedisaini alused: Õpetamise strateegia

Õppedisaini aluste kursuse kolmas loeng keskendub õpetamise strateegia ja õpimeedia valikule.
Presentation / Mart Laanpere / 13/11/2014 / Views: 2197 / Likes: 0

Õppedisaini alused: konspekt

Veebipõhine konspekt LeMill.net keskkonnas
Website / Mart Laanpere / 3/10/2014 / Views: 1739 / Likes: 0

Õppedisaini alused: probleemipüstitus ja õpitegevused

Teises loengus käsitlen Merrilli õppedisaini mudeli esimest faasi: probleemipüstitust, õpitegevuste ja eesmärkide määratlemist
Presentation / Mart Laanpere / 3/10/2014 / Views: 1636 / Likes: 0

Õppedisaini alused: sissejuhatus kursusesse

Loenguslaidid: sissejuhatus kursusesse ja õppedisaini valdkonda
Presentation / Mart Laanpere / 19/9/2014 / Views: 1498 / Likes: 0

Kursuseprogramm

Kursuseprogrammis on kirjas kursuse eesmärgid, õpiväljundid, ajakava, hindamisnõuded ja kirjandus.
Other / Mart Laanpere / 19/9/2014 / Views: 1344 / Likes: 0