HIK MÕK Seminar didaktikutele 11.09.15

Primary tabs

  • Info

Excerpt

Siit grupist leiad juhised HIK MÕK Seminaril osalemiseks.

Content

 

Rühmatöö eesmärk: Viia läbi minitund (kuni 15 minutit) teistele seminaril osalejatele, et nemad oleksid ka tunni lõpuks tuttavad teie rühma materjaliga ja oskaksid tuua näiteid “tuleviku koolist, tuleviku õppimisest ja õpetamisest”. Mitte vähem oluline pole omal nahal uutmoodi õppimise tunnetamine.

 

Minitunni ettevalmistamine ja läbiviimine

Aeg: 35 minutit ettevalmistuseks, 15 minutit läbiviimiseks.

Teie ülesanne on viia läbi üks terviklik minitund, tuginedes läbitöötatud materjalidele ning lähtudes õppijakesksusest ning muutunud õpikäsitusest. Minitunni pikkuseks on a´ 15 minutit. Tunni ettevalmistamisel ja läbiviimisel kasutage võimalikult efektiivselt ja loominguliselt ära Haridusinnovatsiooni keskuse tehnilisi ja ruumilisi võimalusi - terve korrus, vajalikud vahendid ja HIK tehnikakogu on teie käsutuses.

 

Tunni läbiviimisel on oluline lähtuda õppijast, kasutada erinevaid kaasavaid lähenemisi ja meetodeid ning töötada meeskonnana. Oluline on, et tund moodustaks loogilise terviku.

 

Peale minitundide läbiviimist võtame aja, et tunde analüüsida ja konstruktiivselt tagasisidestada.

 

Iga minitund salvestatakse ja video jääb teile eneseanalüüsiks.

 

HIK ruumide kasutamise juhendid leiate lingilt tlu.ee/hikruumijuhend) ja valiku  tehnilisi vahendeid/keskkondi?.

 

Paberid, pliiatsid jms on ruumis T-414.