IFI7031 Aktiivõpe informaatikatunnis

Primary tabs

  • Info

Excerpt

Informaatika õpetajakoolituse magistriõppekava kohustuslik kursus, teiste erialade õpetajakoolituse tudengid on samuti oodatud osalema. Kursusel osalejad õpivad kavandama, läbi viima, reflekteerima ja analüüsima aktiviseerivatel meetoditel põhinevaid informaatikatunde.

Content

Kursus toimub aktiivõppe vormis, osalejad katsetavad nii kaasüliõpilaste kui oma õpilaste peal erinevaid aktiivõppe meetodeid: Internetijaht, mõistekaardid, miniuurimus jne. Kursusel on kaks kontaktpäeva – üks kursuse algul, teine lõpul. Kontaktpäevade vahelisel ajal toimub õppetöö e-õppe ja iseseisva töö vormis. Iseseisva töö mahust poole moodustab ühe aktiivõppel põhineva informaatikatunni ettevalmistamine, läbiviimine ja dokumenteerimine (video või slaidiesitluse vormis). Ülejäänud iseseisva töö ülesanded teostatakse kahenädalaste tsüklitena, reflekteerides oma blogis kas etteantud või enda valitud teemal.