IFI7051.DT Õppedisaini alused

Primary tabs

  • Info

Excerpt

Haridustehnoloogia magistriõppe kohustuslik kursus. Kursuse eesmärgiks on veebipõhiste kursuste arendamise pedagoogiliste ja haridustehnoloogiliste meetodite tutvustamine, õppedisaini teooria ja praktika integreeritud käsitluse pakkumine ning õppedisaini alaste praktiliste pädevuste kujundamine. Kursus aitab kujundada valmisoleku õppedisaini projekti teostamiseks ja on sisendiks kursusele Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon.

Content

Iseseisev töö 2 EAP, rühmatöö 1 EAP, praktikumid 1 EAP. Antud kursuse raames saavad osalejad ülevaate veebipõhise kursuse kavandamise protsessist kaasaegsete õppimisteooriate taustal. Rühmatöö-projekti raames läbitakse praktiliste ülesannete kaudu kursuse disaini neli faasi: vajaduste analüüs, õppesisu valik ja struktureerimine, õpikeskkonna ja õppematerjalide arendamine ning kursuse prototüübi formatiivne evalvatsioon.