IFI7207.DT Digitaalne õppevara 2020

Primary tabs

 • Info
 • Learning Resources

Excerpt

Digitaalse õppevaraga seotud põhimõisted. Õpiobjektide repositooriumid. Õpiobjektide kirjeldamine metaandmetega. IEEE LOM ja selle rakendusprofiil EstCORE. Vahendid õpiobjektide ja sisupakettide loomiseks. SCORM, IMS Common Cartridge, LTI. Õppevara koostamine arvutipõhiseks testimiseks, testide standard IMS QTI. Vahendid küsimuste ja testide koostamiseks. Veeb 2.0 vahendid õppevara koostamiseks. Hariduslikud äpid nutiseadmetele. Õppevara koostamine nutiseadmetele. Õppevara ja autoriõigus, avatud sisulitsentsid, avatud õppematerjalid. Digitaalse õppevara koostamise protsess. Õppevara kvaliteet.

Content

Kursuse sooritamiseks vajalik töö maht on 104 (4×26) tundi. Sellest kontakttundidena toimub 16 tundi seminaride vormis.

Iseseisev töö koosneb järgmistest osadest:

 • kolm individuaalset ülesannet: 
  • refereaat või teaduskirjanduse analüüs õppejõuga kokkulepitud teemal;
  • veebipõhise teadmustesti koostamine TAO abil
  • individuaalne lõputöö: e-Koolikoti digikogumiku koostamine H5P kasutades.
 • paaristöö: Veeb 2.0 põhise õppematerjali koostamine 
 • õpikogemuse refleksioon blogis;
 • Võimalus asendada referaat enda poolt pakutud asendusülesandega (nt. uue tehnoloogia või autorvahendi või omaloodud originaalse õppevarakomplekti tutvustamine kontakttunnis, kursuse teemadega seotud Vikipeedia artikli kirjutamine).

Refleksiooniülesandena peavad üliõpilased seadma üles ajaveebil põhineva personaalse õpikeskkonna, tutvuma lugemismaterjalidega, jälgima ja kommenteerima teiste kursuslaste ajaveebe ning kirjutama kokkuvõtte kursusest. 

Lõputööna koostatud terviklik õppematerjal peab kasutama kahe õppematerjalide koostamise vahendi erinevaid võimalusi, olema avaldatud eKoolikotis kogumikuna ning vastama HITSA kvaliteedinõuetele. Loodud digikogumikke esitletakse viimases kontakttunnis.