KAALB-1sõ Tunnetusprotsessid (alushariduse pedagoog, kaugõpe, 2020)

Primary tabs

  • Info
  • Learning Resources

Excerpt

Siin toetame teadmiste kujunemist õppimise kontekstis oluliste tunnetusprotsesside olemuse ja arengu kohta. Püüame ka tekitada valmisolekut õpikeskkonna ja õppetegevuste planeerimiseks, analüüsimiseks ja arendamiseks tunnetusprotsessidega arvestavalt ning tunnetusprotsesside arengut toetavalt. Dünaamiliselt täienev aineprogramm on leitav SIIT (peagi!)