KAI6011.HR Õppimine kõrgkoolis - PÄEVAÕPE - 2017/2018

Primary tabs

  • Info
  • Tasks

Excerpt

Üliõpilasena ülikoolis, ülikooliga kohanemine ning kohanemisressursid. Õppimine ülikoolis, üliõpilase roll ja vastutus. Teadus ja teadusliku mõtlemise põhimõtted. Kriitiline mõtlemine ja argumenteerimine. Õpingud Haridusteaduste instituudis. Probleemid õpingutes ja õppimisel (õppekava valikud, õpinguplaan, ÕKE, akadeemiline kalender). Õppimise toetamine instituudis – konkreetsed õppe/tugi- ja nõustamistegevused. Enesejuhitud õppimine ja subjektsus. Üliõpilaste iseseisva õppimise, sh grupis õppimise ja üliõpilaste autonoomsuse ja koostööoskuste toetamine. Infokirjaoskus ja teadusallikad ülikoolis (infootsing, andmebaasid, raamatukogud). Erialaste teadusallikate lugemine ja märkmete tegemine. Akadeemiline kirjutamine kui õppimine, kirjutamisprotsess, kirjutamise põhimõtted. Üliõpilastööd (esseed, referaadid, lõputööd). Üliõpilastööde vormistamine ja viitamine. Akadeemilised esitlused. Üliõpilane kui tagasiside saaja ja andja – õppija vastutus.

Content

MEETODID: praktikumid, õpikeskkondade õpikojad, geopeitus, haridusteaduste valdkonna laat – kohtumine haridusteaduste valdkonna teadusprobleemide, uurijate ja üliõpilastega. Juhtumi analüüs. Kursuse konverents. 

Süsteemne kursusetugi: 
KKK instituudi veebis. Kasutatakse erinevaid virtuaalseid keskkondi ning IKT vahendeid 
(mobiilsete seadmed) ja programme (tekstitöötlus, tabeltöötlus, esitlus, pilverakendused, sotsiaalne meedia, õpikeskkonnad), teadusallikate otsimootoreid (Google Scholar, Discovery jt).

Loengute slaidid

Mendeley juhend