PRÜGI kui võimalus

Primary tabs

  • Info

Excerpt

MITTEAKTIIVNE GRUPP Projektipäev kestab 3 täistundi ning koosneb erinevatest moodulitest, mille käigus on õpilastel võimalik kasutada keskuses olevat tehnoloogiat.

Content

Projektipäeva eesmärgid:

• Häälestuda säästva mõtlemise ja loodushoiu teemale

• Osata kirjeldada ning mõista filmilõiku võimalikult täpselt ning valida filmikeelega sobiv helikeel

• Vaadata prügi, sh mahajäetud esemeid ja teha nende põhjal järeldusi inimeste elu-olu kohta

• Kaardistada mõiste prügi tähendus ning mõista selle teemaga seonduvat sõnavara

• Tutvuda ökodisaini ja prügikunsti näidetega

• Luua oma prügist kas ökodisain või prügikunst

• Arendada loovust, koostööoskusi ja algatusvõimet innovaatiliste ideede rakendamisel

 

10 KLASS - KADRIORU SAKSA GÜMNAASIUM (5. JUUNI)

 

Ruumid

T-420 -  I rühma staap (interaktiivne tahvel, 1 laptop, 5 ipadi, projektor)

T-415 - II rühma staap (interaktiivne tahvel, 1 laptop, 5 ipadi, projektor)

T-412 - III rühma staap (interaktiivne tahvel, 1 laptop, 5 ipadi, projektor) 

T-405 - IV rühma staap (interaktiivne tahvel, 1 laptop, 5 ipadi, projektor)

T-410 - V rühma staap (interaktiivne laud, 1 laptop, 5 iPadi, projektor)

 

IPADI KOOD: xxxx

ARVUTI parool (lõppu arvuti number): XXxxx

 

NB! T-412 ON PEASTAAP

(Seal kohtume ülesannete alguses ja lõpus!)

 

Õpijuhis 1

Jagunege ruumidesse (igal rühmal oma koduruum)

Filmi analüüs

1. Kirjelda maailma, mida videos nägid (värvid, lõhnad, pinnavormid, esemed ja hooned).
2. Nimeta võimalikud põhjused, miks oli maailm niisuguseks muutunud.
3. Kes on Wall-E? Milline ta on? Miks on ta maale jäetud?
4. Milliseid emotsioone see maailm tekitas?

 

VASTUSED POSTITAGE RÜHMA PÕHISELT (KIRJUTAGE RÜHMA NIMI JA SIIS VASTUSED) SIIA

(AEGA: 10MIN)

_________________________________________________________________________

 

 Õpijuhis 2

Helitausta loomine “Wall-E” klipile

1. Kui katkendil oleks helitaust, siis milline see olema peaks?

2. Mõelge emotsioonidele, mida lõik tekitas ja otsustage, milline võiks olla sobiv helilaad, toon, helitugevus, tempo, sobivad instrumendid. Kui hääl, siis milline?

3. Helitaust looge rakendusega GarageBand Lisaks erinevatele pillidele ärge unustage võimalust ka ise teksti peale lugeda :)!

4. Heliklipp saatke aadressile: elyna84@tlu.eeVAATA JUHENDIT, kuidas heliklippi jagada! NB! KIRJUTA KA RÜHMA NR!!!

Selleks, et saata GarageBand helifail epostiga edasi, tuleb siduda ipadi eposti aadress. Settingute alt avage Mail, Contacts, Calendars nng Add Account - võite lisada oma e-posti aadressi JA KINDLASTI kustutage pärast ka ära. Delete account!

(AEGA: 30MIN)

 

Kui klipp valmis, koguneme ruumi T412 ühiseks aruteluks ja klippide vaatamiseks, kuulamiseks!

_________________________________________________________________________

 

 

Õpijuhis 3

Infootsing (Google’ist)

Vaadake pilte ja vastake küsimustele!

1 rühma pildid | 2 rühma pildid | 3 rühma pildid | 4 rühma pildid | 5 rühma pildid

1. Mis see on?

2. Milleks seda kasutati?

3. Mis järeldusi võime selle alusel teha (Kuidas inimesed elasid? Kellega oli kaubavahetus? jne)

4. Leidke tänapäevase eseme vaste (pilt) - Kui kaua see säilib? Kuidas võiksid tuleviku inimesed seda tõlgendada?

5. Looge oma rühmaga INTERAKTIIVSEL TAHVLIL PILTIDEST ESITLUS, kus on juures vastused!

Esitlus peab sisaldama ühte pilti, kus ei ole vastuseid (et teised saaksid arvata) ning sellele järgnevat pilti, kus on infootsingu käigus saadud selgitused juures! 

INTERAKTIIVSE TAHVLI JUHEND

(AEGA: 20MIN) 

Salvestage oma ettekanne PDF formaati (FAILI NIMES OLGU RÜHMA NR) ja saatke läb UPLOAD.EE keskkonna aadressile: elyna84@tlu.ee

Rühmatöö tulemuste esitlemine teistele (ruumis T412) : Iga eset arvatakse ja seejärel tutvustab rühm oma tulemusi. Rühma üks liige valvab, kes on kiireim õige vastuse andja

(AEGA ESITLEMISEKS KOKKU: 15MIN, igal rühmal esilemiseks aega umbes 3min)

_________________________________________________________________________

 

Õpijuhis 4

Otsige eesti keele seletavast sõnaraamatust nendele sõnadele tähendus ja tooge igaühe juurde näide: 

jääk

jääde

reostama

saastama

prügi

 

Sõnade tähendused märkige üles tahvelarvuti rakendusega: SIMPLEMIND

(AEGA: 10MIN)

 

Oma mõttekaardid saatke otse läbi AppleTV ruumi T-412 seinale!

_________________________________________________________________________

 

Õpijuhis 5

Kaasatoodud prügist ökodisaini või kunstilise eneseväljendi (kontseptuaalse prügikujundi loomine).

Vaba valik, kas teete rühmatööna või individuaalselt.

Mõtteid järgneva ülesande täitmiseks aitab koguda järgnev MATERJAL (vaadake läbi kogu materjal, sest pärast tuleb tutvustada oma kontseptuaalset prügikujundit). Materjali vaatamiseks vajuta nuppu PLAY, vasakust ülevalt nurgast.

(AEGA materjaliga tutvumiseks: 15MIN ja oma prügikujundi loomiseks 30MIN)

Oma kujundi tutvustamine

Tutvustades tooge välja ka see, kellelt (kunstnik) said inpiratsiooni või idee, mis mõjutas.

(AEGA esitlemiseks: 10 MIN kogu klassi peale)

_________________________________________________________________________

 

6 KLASS - KADRIORU SAKSA GÜMNAASIUM (2. JUUNI)

 

Ruumid

T-420 -  I rühma staap (interaktiivne tahvel, 1 laptop, 5 ipadi, projektor)

T-415 - II rühma staap (interaktiivne tahvel, 1 laptop, 5 ipadi, projektor)

T-412 - III rühma staap (interaktiivne tahvel, 1 laptop, 5 ipadi, projektor) 

T-405 - IV rühma staap (interaktiivne tahvel, 1 laptop, 5 ipadi, projektor)

T-410 - V rühma staap (interaktiivne laud, 1 laptop, 5 iPadi, projektor)

 

IPADI KOOD: xxxx

ARVUTI parool (lõppu arvuti number): XXxxx

 

NB! T-412 ON PEASTAAP

(Seal kohtume ülesannete alguses ja lõpus!)

 

Õpijuhis 1

Jagunege ruumidesse (igal rühmal oma koduruum)

Filmi analüüs

1. Kirjelda maailma, mida videos nägid (värvid, lõhnad, pinnavormid, esemed ja hooned).
2. Nimeta võimalikud põhjused, miks oli maailm niisuguseks muutunud.
3. Kes on Wall-E? Milline ta on? Miks on ta maale jäetud?
4. Milliseid emotsioone see maailm tekitas?

 

VASTUSED POSTITAGE RÜHMA PÕHISELT (KIRJUTAGE RÜHMA NIMI JA SIIS VASTUSED) SIIA

(AEGA: 10MIN)

_________________________________________________________________________

 

 Õpijuhis 2

Helitausta loomine “Wall-E” klipile

1. Kui katkendil oleks helitaust, siis milline see olema peaks?

2. Mõelge emotsioonidele, mida lõik tekitas ja otsustage, milline võiks olla sobiv helilaad, toon, helitugevus, tempo, sobivad instrumendid. Kui hääl, siis milline?

3. Helitaust looge rakendusega GarageBand Lisaks erinevatele pillidele ärge unustage võimalust ka ise teksti peale lugeda :)!

4. Heliklipp saatke aadressile: elyna84@tlu.eeVAATA JUHENDIT, kuidas heliklippi jagada!

(AEGA: 30MIN)

 

Kui klipp valmis, koguneme ruumi T412 ühiseks aruteluks ja klippide vaatamiseks, kuulamiseks!

_________________________________________________________________________

 

 

Õpijuhis 3

Infootsing (Google’ist)

Vaadake pilte ja vastake küsimustele!

1 rühma pildid | 2 rühma pildid | 3 rühma pildid | 4 rühma pildid | 5 rühma pildid

1. Mis see on?

2. Milleks seda kasutati?

3. Mis järeldusi võime selle alusel teha (Kuidas inimesed elasid? Kellega oli kaubavahetus? jne)

4. Leidke tänapäevase eseme vaste (pilt) - Kui kaua see säilib? Kuidas võiksid tuleviku inimesed seda tõlgendada?

5. Looge oma rühmaga INTERAKTIIVSEL TAHVLIL PILTIDEST ESITLUS, kus on juures vastused!

Esitlus peab sisaldama ühte pilti, kus ei ole vastuseid (et teised saaksid arvata) ning sellele järgnevat pilti, kus on infootsingu käigus saadud selgitused juures! 

INTERAKTIIVSE TAHVLI JUHEND

(AEGA: 20MIN) 

Salvestage oma ettekanne PDF formaati ja saatke läb UPLOAD.EE keskkonna aadressile: anni.haandi@tlu.ee

Rühmatöö tulemuste esitlemine teistele (ruumis T412) : Iga eset arvatakse ja seejärel tutvustab rühm oma tulemusi. Rühma üks liige valvab, kes on kiireim õige vastuse andja

(AEGA ESITLEMISEKS KOKKU: 15MIN, igal rühmal esilemiseks aega umbes 3min)

_________________________________________________________________________

 

Õpijuhis 4

Otsige eesti keele seletavast sõnaraamatust nendele sõnadele tähendus ja tooge igaühe juurde näide: 

jääk

jääde

reostama

saastama

prügi

 

Sõnade tähendused märkige üles tahvelarvuti rakendusega: SIMPLEMIND

(AEGA: 10MIN)

 

Oma mõttekaardid saatke otse läbi AppleTV ruumi T-412 seinale!

_________________________________________________________________________

 

Õpijuhis 5

Kaasatoodud prügist ökodisaini või kunstilise eneseväljendi (kontseptuaalse prügikujundi loomine).

Vaba valik, kas teete rühmatööna või individuaalselt.

Mõtteid järgneva ülesande täitmiseks aitab koguda järgnev MATERJAL (vaadake läbi kogu materjal, sest pärast tuleb tutvustada oma kontseptuaalset prügikujundit). Materjali vaatamiseks vajuta nuppu PLAY, vasakust ülevalt nurgast.

(AEGA materjaliga tutvumiseks: 15MIN ja oma prügikujundi loomiseks 30MIN)

Oma kujundi tutvustamine

Tutvustades tooge välja ka see, kellelt (kunstnik) said inpiratsiooni või idee, mis mõjutas.

(AEGA esitlemiseks: 10 MIN kogu klassi peale)

_________________________________________________________________________

 

 3 KLASS - TALLINNA 21. KESKKOOL (4. JUUNI)

 

Ruumid

T-420 -  I rühma staap (interaktiivne tahvel, 1 laptop, 5 ipadi, projektor)

T-415 - II rühma staap (interaktiivne tahvel, 1 laptop, 5 ipadi, projektor)

T-412 - III rühma staap (interaktiivne tahvel, 1 laptop, 5 ipadi, projektor) 

T-405 - IV  rühma staap (interaktiivne tahvel, 1 laptop, 5 ipadi, projektor)

T-410 - IV ja V rühma staap (interaktiivne laud 2tk, 10 iPadi)

 

IPADI KOOD: xxxx

ARVUTI parool (lõppu arvuti number): XXxxx

 

NB! T-412 ON PEASTAAP

(Seal kohtume ülesannete alguses ja lõpus!)

 

Õpijuhis 1

Jagunege ruumidesse (igal rühmal oma koduruum)

Filmi analüüs

1. Kirjelda maailma, mida videos nägid (värvid, lõhnad, pinnavormid, esemed ja hooned).
2. Nimeta võimalikud põhjused, miks oli maailm niisuguseks muutunud.
3. Kes on Wall-E? Milline ta on? Miks on ta maale jäetud?
4. Milliseid emotsioone see maailm tekitas?

 

VASTUSED POSTITAGE RÜHMA PÕHISELT (KIRJUTAGE RÜHMA NIMI JA SIIS VASTUSED) SIIA

(AEGA: 10MIN)

_________________________________________________________________________

 

 Õpijuhis 2

Helitausta loomine “Wall-E” klipile

1. Kui katkendil oleks helitaust, siis milline see olema peaks?

2. Mõelge emotsioonidele, mida lõik tekitas ja otsustage, milline võiks olla sobiv helilaad, toon, helitugevus, tempo, sobivad instrumendid. Kui hääl, siis milline?

3. Helitaust looge rakendusega GarageBand Lisaks erinevatele pillidele ärge unustage võimalust ka ise teksti peale lugeda :)!

4. Heliklipp saatke aadressile: elyna84@tlu.ee - VAATA JUHENDIT, kuidas heliklippi jagada!

(AEGA: 30MIN)

 

Kui klipp valmis, koguneme ruumi T412 ühiseks aruteluks ja klippide vaatamiseks, kuulamiseks!

_________________________________________________________________________ 

 

 

Õpijuhis 3

Mäng interaktiivsel tahvlil!

 

Mängul on 4 taset - seega jagage rühma sees, kes mis taset mängib ning aidake üksteist.

Vaadake mängu JUHIST ning mängu mängimiseks vajutage lingil: www.taaratark.ee

Pange kirja/jätke meelde, kui suure punktisumma kogusite! 

(AEGA: 30MIN)

 

Kui mäng mängitud, koguneme ruumi T412 ühiseks aruteluks

 

Õpijuhis 4

Tutvu MATERJALIGA, et koguda ideid, mida ise prügist luua. (VAJUTA PLAY VASAKULT NURGAST, ET PILTE SUUREMALT NÄHA)

Vaadake pilte ja arutage rühmas, milliseid materjale vajate. Võib teha nii rühmas kui ka üksi!

(AEGA MATERJALIGA TUTVUMISEKS: 10MIN)

(AEGA OMALOOMINGUKS: 30MIN)