TPL6061 Haridustehnoloogiline meeskonnatöö ja nõustamine

Primary tabs

 • Info
 • Learning Resources

Excerpt

TPL6061

Content

Kursuse eesmärk

Toetada oskust nõustada õpetajaid haridustehnoloogilistes küsimustes.

Kursuse õpiväljundid

Kursuse läbinud üliõpilane 

 • Nõustab õpetajaid ja  juhtkonda IT kasutamisega seotud teemadel 
 • Kavandab ja viib läbi IKT-alase koolituse
 • Koostab IKT-alaseid juhendeid ja eeskirju

 

Kursuse teemad

 • Haridustehnoloogi tööülesanded koolieelses lasteasutuses.
 • Nõustamistehnikad
 • Meeskonnatöö
 • Sisekoolituste kavandamine ja läbiviimine
 • Juhendite (veebipõhised, paberkandjal) koostamine

Päevaõppe kursuseprogramm
Kaugõppe kursuseprogramm

INFO:

 1. Kõik loengutes läbitud teemad, materjalid ja ülesanded leiad ÕPPEMATERJALID alt
 2. Kõik kodutööd on kirjas ÜLESANDED all
 3. Kursuse jooksul tehtavad kodutööd esitad Ülesannete alla VASTUSENA (vajutad rohelist nuppu ja vastad).