KAT6010 ja KAT6011 Sissejuhatav praktika õpetajakoolitusse ja õpetaja assistendi praktika (2020 S pedagoogika)