Ainekood KAT 7022 KAT 7022 - KVALITATIIVSED JA KVANTITATIIVSED UURIMISMEETODID KASVATUSTEADUSTES_2018 S

Peasakid

  • Info

Kokkuvõte

Kursuse eesmärk on anda ülevaade erinevatest teaduslikest meetoditest kasvatusteaduste kontekstis ning toetada üliõpilaste magistritööga alustamist. Kursuse lõpuks / arvestustööks tuleb esitada oma lõputöö/magistritöö uurimisplaan

Sisu

Kursuse eesmärk on anda ülevaade erinevatest teaduslikest meetoditest kasvatusteadustes. Kursusel selgitatakse teadusmetodoloogia aluseid ning erinevaid uurimismeetodied, et toetada üliõpilaste magistritööga alustamist. Kursuse lõpuks / arvestustööks tuleb esitada oma lõputöö/magistritöö uurimisplaan 

Õpiväljundid: kursuse läbinud üliõpilane:

a) Omab ülevaadet teaduslikust meetodist;

b) Teab kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete uurimismeetodite peamisi omadusi ning erinevusi.

c) Oskab püstitada enda magistritöö uurimisküsimused;

d) Oskab kavandada enda magistritöö andmekogumise meetodi.