Allikad – Leida andmebaaside abil 8 enda magistritöö teemaga seotud teaduslikku artiklit, mis kasutavad erinevaid uurimismeetodeid so kvalitatiivseid, kvantitatiivseid või kombineeritud meetodeid. Tutvuda nendega (lugeda läbi annotatsioonid või uuringute kokkuvõtted) ning valida nende hulgast 1 kvantitatiivset ja 1 kvalitatiivset uuringudisaini kasutav artikkel, mis lugeda põhjalikult läbi. Koostada 500- sõnaline kokkuvõte (uurimisküsimused, meetodid, peamised tulemused) kvantitatiivse artikli kohta  ja kvalitatiivse artikli kohta