KAT7022 KAT 7022 - KVALITATIIVSED JA KVANTITATIIVSED UURIMISMEETODID KASVATUSTEADUSTES_2019_S

Peasakid

  • Info

Kokkuvõte

Kursuse läbinud üliõpilane saab ülevaate kvalitatiivsetest ja kvantitatiivsetest uurimismeetodistes ning õpib koostama uurimisplaani

Sisu

Kursuse teemad:

1. Teadustöö olemus. Kvalitatiivne ja ja kvantitatiivne lähenemine.Eetika teadustöös.

2. Uurimisprobleem ja –küsimus. Erinevad uuringutüübid –kvantitatiivsed uurimismeetodid

3. Andmete kogumine ja analüüs, tulemuste esitamine – kvantitatiivsed uurimismeetodid

4. Andmete kogumine ja analüüs, tulemuste esitamine – kvalitatiivsed uurimismeetodid

5. Kombineeritud uuringudisain

6. Uurimisplaani esitlus ja tagasiside