EKL7309.HT Õpetajakoolituse põhipraktika I (EKEOM-20)

Peasakid

  • Info
  • Õppematerjalid

Kokkuvõte

Eesti keele ja kirjanduse õpetajate põhipraktika I grupp (EKEOM-20 ja varasemad)

Sisu

Põhipraktika juhend  ja -ülesanded on vastavuses õpetaja kutsetsandardiga (7. tase). Kõikide ülesannete täitmisel tuleb üliõpilasel rakendada õpingute käigus omandatud teadmisi ja oskusi, kasutada didaktikas õpitud meetodeid ja olla valmis materjali ja meetodivalikut õpitust lähtuvalt põhjendama. Läbivalt tuleks eneseanalüüsil lähtuda refleksioonimudelistest (vt rubriiki "Failid").

Õppematerjalid (Kokku: 1)