Enesejuhtimisoskuste arendamise mäng

Peasakid

  • Info
  • Õppematerjalid

Kokkuvõte

Enesejuhtimine on mehhanism, mis võimaldab lastel ja täiskasvanutel käituda läbimõeldult ja eesmärgipäraselt. Enesejuhtimine on üks olulisemaid aspekte akadeemilise edukuse ja elus hakkamasaamisel. Meie eesmärk on läbi ülesannete/mängude tõsta õpilaste teadlikkust enesejuhtimise olemusest. Kuidas õpetajana toime tulla olukordadega, kus laps ei suuda keskenduda igapäevastele tegevustele, lööb eakaaslasi ja segab nende õppimist või hoopis otsib õpetaja halba tähelepanu tegevustest keeldudes? Olete tuttav olukordadega, kus õpilase pidev korralekutsumine ei anna tulemust ja nii õpetaja kui ka eakaaslased on lapse käitumisest häiritud? Kuidas selliseid probleeme õpetajana lahendada? Kas õpetaja saab olukorda muuta?

Sisu

Kellele suunatud?

III kooliastme õpetajatele (aineõpetaja, klassijuhataja), kes tunnevad, et nende õpetatavas klassis oleks vaja toetada meeskonnatöö, konfliktide lahendamise ning reeglitest kinnipidamise oskuseid. Mängude kogum seob endas eelnimetatud oskused kui ka ainealased teadmised.

Kuidas toimib?

Õpetajale on loodud mängude komplekt, mis toetab III kooliastme õpilaste meeskonnatöö, konfliktide lahendamise ning reeglitest kinnipidamise oskuseid. Mängude valik sisaldab erinevate ainevaldkondade ülesandeid, mis toetavad eelnimetatud oskuseid. Õpetajale on välja pakutud valik õpilasi aktiviseerivaid ülesandeid, et esmalt õpilased omavahel tuttavaks teha ning “jääd sulatada”. Seejärel saab õpetaja kokku panna aardejahi tüüpi mängu vastavalt oma eesmärgile ning olemasolevale ajale. Mängu kokkuvõtmiseks on jällegi õpetajale välja pakutud toetavad tegevused, et kogetu sõnadesse panna ning üle korrata uued teadmised.

Mäng arendab nii erinevate ainevaldkondade alaseid teadmisi kui ka erinevaid eelnimetatud enesejuhtimisoskuse alaoskuseid. Õpetaja võib valida antud mängude komplekti kasutamiseks klassijuhatajatunnis, ainetunnis, projektipäeva või klassiõhtu sisustamiseks jms.

Iga mängu juurde on lisatud toetatud enesejuhtimise osaoskus (meeskonnatöö, konfliktide lahendamine, reeglitest kinnipidamine), mängu eesmärk, oletatav ajakulu, vajaminevad materjalid.

Õpetaja võib endale soovi korral läbi mängimiseks valida ka mõne üksiku mängu, mida kasutada näiteks ainetunnis.