IFI7055.DT Innovatsioonitehnoloogiad 2019

Peasakid

  • Info

Kokkuvõte

Tehnoloogiast inspireeritud innovatsiooni juhtimine organisatsiooni tasandil - teooriad, mudelid, näited, analüüs

Sisu

Innovatsiooni mõiste ja liigid. Põhimõisted ja mudelid.  Digi-innovatsioonipoliitika Eestis ja Euroopa Liidus: strateegiad, raportid, programmid, toetused. Teadus ja digi-innovatsioon. Loovus, ideed ja disainmõtlemine digi-innovatsiooni lähtekohana. Innovatsiooni omaksvõtt ja levik organisatsioonis. Organisatsiooni innovatsiooniküpsus ja selle hindamine. Õppiv organisatsioon, teadmusloome, tehnosiire, elulaborid. Organisatsiooni digi-innovatsioonistrateegia ja selle teostamine. Innovatsiooniportfoolio haldamine. Intellektuaalomandi kaitse. Innovatsiooniaudit. 
Neli kontaktpäeva (loeng+seminar+praktikum) kombineeritud veebipõhise õppega (arutelud, rühmatööd ja individuaalülesanded eDidaktikumi keskkonnas)