IFI7065.DT Magistritöö seminar 1 (IFOP 2020)

Peasakid

  • Info
  • Õppematerjalid

Kokkuvõte

Kursus toetab üliõpilaste erialase spetsialiseerumise väljakujunemist, praktiliste oskuste omandamist teadusliku uurimistöö planeerimisel ja läbiviimisel ning aidata saavutada valmisolekut magistritöö koostamiseks ja kaitsmiseks.

Sisu

Seminari käigus toetatakse üliõpilaste individuaalsete huvide ja õppekavas läbitud materjali seostamist ning sobiva magistritöö teema valikut ja magistritöö raamistiku koostamist. Üliõpilased tutvustavad seminaril oma esialgseid magistritööde teemasid ja struktuuri, mille käigus arutatakse grupis valitud teemaga seonduvaid laiemaid ühiskondlikke, teoreetilisi ja metoodilisi aspekte, et luua magistritööle sobiv raamistik ning valmisolek uurimistöö läbiviimiseks.

Seminari käigus toimub üliõpilaste praktiline ettevalmistamine iseseisvaks teadustööks:

- uurimistöö koostamise praktilised alused;

- uurimisteema kitsendamine ja uurimisküsimuste sõnastamine;

- erialakirjanduse ning uurimismaterjali otsimine ja viitamine;

- teoreetilise raamistiku loomine uurimistööle;

- uurimistöö metodoloogilised valikud ja meetodite rakendamine.

Aine läbimise tingimus: oma magistritöö teema, sissejuhatus, struktuur ja nende kinnitus juhendaja poolt