IFI7211.DT Haridustehnoloogia praktika 2021/2022

Peasakid

  • Info

Kokkuvõte

Üliõpilane: Mõistab erinevaid valdkondlikke rolle asutuses; Juurutab organisatsioonis haridustehnoloogiat ning integreerib tehnoloogiat õppedisaini; Nõustab organisatsiooni liikmeid ning valmistab juhiseid digitehnoloogia kasutamisega seotud küsimustes; Omab valmisolekut kavandada ja läbi viia haridustehnoloogia valdkonna koolitusi.

Sisu

Tulemuse saamiseks peab üliõpilane praktika käigus: 

a) analüüsima ühe organisatsiooni näitel erinevaid aspekte: erinevad valdkondlikud rollid (IT-juht, haridustehnoloog, koolitusjuht jms) ning taristu võimalused ja selle rakendamisstsenaariumid 
b) looma juhiseid, suunama kolleege uusi tehnoloogiaid kasutama ning kogetut analüüsima ajaveebis; 
c) rakendama erinevaid haridustehnoloogia valdkonna nõustamistehnikaid ning hindama protsessi oma ajaveebis; 
e) seadma eesmärgid praktika eduka läbimiseks ja enesearnegu toetamiseks ning reflekteerima praktika protsessist oma blogis; 
f) vormistama praktikaaruande ja kaitsma oma praktikaaruande seminaris.

Kursuse Google Drive 

Haridustehnoloogia praktika põhimõtted

Praktika kestab kokku kuus nädalat - kes tunneb, et huvi rohkem võib alati rohkem teha :);
Praktika jaoks on väga oluline leida praktikakoht väljapool oma igapäevast tööd, proovi leida praktikakoht, mis ei ole seotud Sinu igapäeva tegemistega (õpetava haridusastmega);
Üliõpilane analüüsib oma tegevust vastates ülesannetele, mille kirjelduse leiab ülesannete alt;
Kursuse raames on rõhk uue tehnoloogia juurutamisel, nõustamisel jamagistritööl (praktilise osaga edasi liikumisel);
Kõik sissekanded esitatakse kursusel ajaveebi;
Regulaarselt esitatud sissekanded on eeldused praktikaaruande kaitmisele pääsemiseks;
Lõpptulemusena tuleb endale seatud eesmärkidest ning kursuse eesmärgist lähtuvalt vormistada kuni 3lk praktikaaruanne ning lisaks sellele kõik võimalikud materjalid mis toetavad tervikliku ülevaate esitamist. Täpsem juhis on leitav ülesannete alt 1 kuu enne praktikaaruande esitamise tähtaega.