Infovoldik digivahendite liigkasutamise ennetamiseks lastevanematele ja lastele

Peasakid

  • Info
  • Õppematerjalid

Kokkuvõte

TLÜ ELU projekti raames loodud infovoldikud.

Sisu

TLÜ ELU projekti raames loodi infovoldikud digisõltuvuse ennetamiseks. Õpetajad ja tugispetsialistid võivad neid voldikuid kasutada erinevates tegevustes ja projektides.