KAE6101-HR Uurimisseminar II (2019/2020)

Peasakid

  • Info
  • Õppematerjalid

Kokkuvõte

Uurimisseminar II kursuse käigus viivad üliõpilased 4-5 liikmelistes gruppides doktorandist juhendaja ja ainekursuse eest vastutavate õppejõudude (P. Soodla ja M-L. Kaldoja) juhendamisel läbi eripedagoogika alase teadusliku uurimistöö ning tutvustavad saadud tulemusi kursuse lõpus toimuval suulisel kaitsmisel.

Sisu

Üliõpilased moodustavad 4-6-liikmelised grupid, leiavad endale ühise teema, mida sooviksid uurida, koostavad õppejõu toel ja juhendamisel uurimisplaani, sooritavad eetika-alase testi, viivad uuringu läbi, analüüsivad kogutud andmeid ning tõlgendavad ja esitlevad tulemusi. Kogu protsessi vältel on üliõpilastel kohustus pidada uuringupäevikut, kus nii teoreetilisest kui praktilisest seisukohast põhjendatakse igat sammu ning valikut. Dokumenteeritakse andmete kogumise kulgu ning interpreteeritakse tulemusi. Õppejõud tagasisidestab uuringupäeviku sissekandeid jooksvalt ning valib uuringupäeviku sissekannete põhjal seminaris käsitletavad teemad, millest üliõpilastel hetkel kõige rohkem oma uuringu läbiviimisel abi oleks. Seminaride jooksul tagasisidestavad üliõpilased ka teiste gruppide valikuid ja progressi. 
Kursuse lõpetab avalik loeng, kus grupid peavad oma uuringuprojekti esitlema ning vastama auditooriumi (kaastudengid, eripedagoogika õppejõud ja magistrandid) küsimustele.