KAE7072.HR Spetsiifiliste erivajadustega õpilaste kaasamine 2023

Peasakid

  • Info

Kokkuvõte

Kuulmispuude tekkepõhjused ja vormid, kuulmislanguse mõju lapse arengule (kõne, kognitiivsed oskused jne), kuulmislanguse sotsio-kultuurilised aspektid. Nägemispuude tekkepõhjused ja vormid, nägemispuude mõju lapse arengule, nägemispuudega lapsed tavakoolis, kooli füüsilise keskkonna kohandamine. Vajalikud kohandused õppetöös ja -materjalides kuulmispuudega lapse jaoks, tehnoloogia võimalused õppetöö toetamiseks. Vajalikud kohandused õppetöös ja -materjalides nägemispuudega lapse jaoks, tehnoloogia võimalused õppetöö toetamiseks. Sissejuhatus kodutöösse (juhtumitega tutvumine, esmane analüüs).